Jeugd

Psyzorg jeugd samenwerkende vrijgevestigde psychologen
in regio Haarlem, Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond
Psyzorg jeugd is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde praktijken voor psychologie en psychotherapie in Haarlem en omstreken.
Psyzorg jeugd biedt psychologische en psychiatrische zorg als de ontwikkeling van het kind of de jongere stagneert of verstoord dreigt te raken. Psyzorg biedt kwalitatief hoogwaardige hulp in de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) en specialistische GGZ (S-GGZ), voor lichte tot zware problematiek in de regio Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond. De praktijken liggen verspreid over de regio, dus de hulp kan dicht bij huis worden geboden.
Psyzorg jeugd bestaat uit GZ-psychologen, Kinder- & Jeugd psychologen, orthopedagogen (generalist) en psychotherapeuten, die werken met kinderen en jongeren en hun ouders van 0 tot 18 jaar.

Voor welke soort problemen kunt u bij ons terecht?

Psyzorg jeugd biedt diagnostiek en behandeling in de GB-GGZ en S-GGZ voor uiteenlopende klachten zoals,
• angstklachten
• laagzelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
• stemmingsklachten
• teruggetrokken en passief gedrag
• storend en druk gedrag
• aandachts- en concentratieproblemen
• communicatie- en contactproblemen
• slaapproblemen
• trauma gerelateerde klachten


Als ouder wil je het beste voor je kind en wil je graag de beste zorg wanneer het kind/jongere of jongere vastloopt in zijn ontwikkeling of problemen ervaart in zijn dagelijks functioneren.
In de behandelingen wordt de omgeving van het kind/jongere bij de behandeling betrokken door samen te werken met ouders en leerkrachten, andere professionals en eventueel andere belangrijke personen in het leven van uw kind.

In onze hulpverlening stellen wij het functioneren van uw kind centraal. Wij houden hierin rekening met het ontwikkelingsniveau van het kind. In onze behandelingen richten wij ons op het versterken van de eigen krachten en mogelijkheden van het kind of jongere en hun ouders om zo de huidige situatie te verbeteren. In de behandelingen van de hulpverleners die aangesloten zijn bij Psyzorg jeugd, staat de positieve werkwijze in de benadering naar kind, jongere en hun ouders centraal.

Kwaliteit

De aangesloten psychologen en psychotherapeuten werken in de regio Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond nauw samen met andere professionals, zoals CJG coaches, huisartsen, kinderartsen, psychiaters, paramedici (logopedisten, fysiotherapeuten).
De aangesloten hulpverleners bij Psyzorg hebben allen een BIG registratie en zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen als het NIP of LVVP. Tevens wordt deze kwaliteit bewaakt en onderhouden door middel van opleiding en intervisie.

Vergoeding

De kosten voor de behandeling van jeugd tot 18 jaar in de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ worden vanaf 2015 vergoed door de gemeente, mits er sprake is van verzekerde zorg. Er is geen eigen risico.
Psyzorg jeugd heeft contracten met alle gemeenten in de regio Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond. Dat betekent dat zorg aan kinderen en jeugdigen ( tot 18 jaar) en hun ouders woonachtig in gemeenten die horen onder de regio Kennemerland-Haarlemmermeer-IJmond de diagnostiek en behandeling vergoed krijgen, mits er sprake is van verzekerde zorg.
Voor vergoeding 18+ : zie Psyzorg volwassenen

Aangesloten hulpverleners

Zie onderstaand document voor de hulpverleners die zijn aangesloten bij Psyzorg jeugd

Bestanden