Volwassenen

Psychologische hulp aan volwassenen

Ben u ouder dan 18 jaar en zoekt u een ervaren psycholoog / psychotherapeut bij u in de buurt? En stelt u prijs op een korte wachttijd en een persoonlijke aanpak?

Bij psychologen van PsyZorg kunt u snel terecht wanneer u problemen heeft waar u zelf niet meer uitkomt.
Voorbeelden van klachten die wij met succes behandelen, zijn:

 • depressieve klachten
 • angsten en onzekerheid, paniekaanvallen
 • ADHD
 • dwangklachten
 • eetproblemen
 • seksuele problemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • problemen met trauma- en rouwverwerking
 • relatie- en gezinsproblemen
 • problemen met assertiviteit
 • problemen op gebied van zelfbeeld
 • leren omgaan met ziekte en beperkingen
 • overspannenheid en burn-out

Verwijzing en aanmelding

De verwijzing verloopt via uw huisarts. Voor kortdurende behandeling zal deze u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. Voor intensieve of specialistische behandeling zal u verwezen worden naar de Gespecialiseerde GGZ. Voor beide vormen van zorg kunt u terecht bij de psychologen en psychotherapeuten van PsyZorg. In veel huisartspraktijken biedt een praktijkondersteuner GGZ hulp aan cliënten met psychische klachten en zorgt desgewenst voor een goede doorverwijzing, Een verwijzing van uw huisarts is nodig voor vergoeding van uw verzekeraar.

Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ
De zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen valt onder de generalistische basis GGZ. Een behandeling binnen de generalistische basis GGZ kan bestaan uit tussen de 5 en 12 gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut. Soms kan een deel van de behandeling via internet plaatsvinden (e-health).
Bij zwaardere en meer complexe psychische problemen verwijst de huisarts door naar de gespecialiseerde GGZ, waar indien nodig een meer langdurige behandeling door een psychotherapeut kan plaatsvinden.
Voor meer informatie over generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ, zie:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz

Werkwijze

In een eerste gesprek krijgt u informatie over uw privacy en afspraken met uw psychologenpraktijk. U licht uw situatie toe en legt uw klachten voor aan de psycholoog of psychotherapeut. Om de kwaliteit en het resultaat van de behandeling te meten, wordt u aan het begin en eind van de behandeling gevraagd uw klachten weer te geven in een vragenlijst. Ook uw zorgverzekeraar hecht veel belang aan deze gegevens. Eventueel wordt aanvullend onderzoek gedaan door het invullen van een (digitale) test of vragenlijst. Vervolgens stelt de psycholoog de diagnose en doet hij of zij een voorstel voor de verdere behandeling en de behandelmethode, U en uw psycholoog werken vervolgens samen aan een oplossing, of een verbetering van uw situatie.

Kosten

De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering., met uitzondering van behandeling van werkproblemen, aanpassingsstoornissen en relatietherapie. Soms wordt behandeling hiervan vergoed vanuit uw aanvullende polis. Voor de zorgkosten doe door de basisverzekering worden vergoed, geldt boven de 18 jaar dat eerst uw eigen risico wordt aangesproken. Het is ook mogelijk dat u de gesprekken zelf betaalt.

Folder over psychologische hulp aan volwassenen door PsyZorg

Hieronder vindt u onze folder over psychologische hulp aan volwassenen door psychologen van Psyzorg.

Bestanden