Disclaimer

Deze website is van de coöperatie Psyzorg 1e lijn Haarlemmermeer Kennemerland. Ondanks de aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze site, kan zij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van de site. Psyzorg 1e lijn Haarlemmermeer Kennemerland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.