Huisarts

Per 1 januari hebben huisartsen en POH's de mogelijkheid om psychologen die zijn aangesloten bij Psyzorg, te consulteren voor advies. Het kan hier gaan om (aanvullende) diagnostiek, of advies over een behandelplan. Eventueel is het ook mogelijk dat de psycholoog de cliënt ziet voor een eenmalig consult. Optioneel kunnen kunnen per HOED, HAGRO of praktijk ook casuïstiekbesprekingen plaatsvinden.

De huisarts hoeft hier niets voor te betalen. Wij zijn blij dat Achmea geld voor deze consultatie beschikbaar heeft gesteld aan de HCZK (Huisartsencooperatie Zuid-Kennemerland). Doel van het project is om de uitwisseling van kennis tussen de huisartsen en de GGZ te vergroten. Huisartsen die interesse hebben, kunnen contact met ons opnemen.

Consultatie gegevens psychologen PsyZorg kennemerland

Naam

Hoogste registratie

Bereikbaarheid

Telefoonnummer/mail/web

expertisegebieden

Iekje de Vries

GZ-psycholoog BIG, psycholoog NIP, gezins en relatietherapeut NVRG

06 44636673

Kinderen en jeugdigen,
jong volwassenen
gezins en relatietherapie

Karin Hijnen

Gz-psycholoog BIG/ ELP

0252 674798

kehijnen.psycholoog@quicknet.nl

Generalist, identiteitsontwikkelingsproblemen
(zelfbeeld, minderwaardigheid, assertiviteit); rouw en emdr

Susanne Durieux

Gz-psycholoog (BIG)

Cognitief gedragstherapeut (VGCT)

Dinsdag, donderdag en vrijdag

0252 674798

Generalist, angst, depressie, trauma (EMDR), eetproblematiek
(BMI vanaf 16.5).

Hilda van der Steen

Klinisch psycholoog/ psychotherapeut, Supervisor / Leertherapeut VGCt

06 52094217

info@ret-en-psychotherapie.nl

Depressie, angst, werkgerelateerde problematiek, eetproblemen, problemen met autonomie/zelfbeeld, assertiviteit, traumaverwerking

Henk Limmen

GZ-psycholoog (BIG), Lid VGCT en eerstelijnspsycholoog (LVE)

06 218452325

h.limmen@planet.nl

www.psychologenijmondnoord.nl

Relatieproblemen, angststoornis, depressieve stoornis, burn-out, aanpassingsstoornis etc.


Bestanden