Zoek een therapeut

Vind snel een aangesloten psycholoog in de buurt door op de kaart te zoeken.

Vrijgevestigde zorg

Wij staan voor kwalitatief goede vrijgevestigde zorg met een persoonlijke noot bij u in de buurt. U kunt bij de psychologen van Psyzorg terecht voor problemen waar u zelf niet meer uitkomt. Bij ons kunt u terecht voor lichte tot matige problematiek, ook wel generalistische basis GGZ genoemd. Bij een aantal van onze psychologen kunt u ook terecht voor matige tot intensieve zorg, ook wel specialistische GGZ genoemd.

Over Psyzorg

De verwijzing verloopt via uw huisarts. Voor kortdurende behandeling zal deze u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. Voor intensieve of specialistische behandeling zal u verwezen worden naar de Gespecialiseerde GGZ.

Meer over ons

Verwijzing en aanmelding

De verwijzing verloopt via uw huisarts. Voor kortdurende behandeling zal deze u verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ. Voor intensieve of specialistische behandeling zal u verwezen worden naar de Gespecialiseerde GGZ. Voor beide vormen van zorg kunt u terecht bij de psychologen en psychotherapeuten van PsyZorg.

In veel huisartspraktijken biedt een praktijkondersteuner GGZ hulp aan cliënten met psychische klachten en zorgt desgewenst voor een goede doorverwijzing. Een verwijzing van uw huisarts is nodig voor vergoeding van uw verzekeraar.