Huisarts

U kunt naar al onze aangesloten vrijgevestigde psychologen of praktijken verwijzen voor lichte tot matige problematiek, ook wel generalistische basis GGZ genoemd. Het verwijzen verloopt niet via Psyzorg HK, maar via de websites van de therapeuten zelf. Naar een aantal van onze psychologen kunt u ook verwijzen voor intensieve en meer complexe zorg, ook wel de specialistische GGZ genoemd. Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van al onze aangesloten vrijgevestigde psychologen en kunt u zien welke vorm van zorg zij bieden. Voor uitgebreidere informatie over de specialismen van de betreffende psychologen verwijzen wij u naar hun websites.

Wanneer u specifiek op zoek bent naar een zorgaanbieder binnen de specialistische GGZ, vindt u op www.rondompsychotherapie.nl een uitgebreider overzicht van de aanbieders in Haarlem en omgeving.

Cliënten kunnen zich zelf aanmelden bij de betreffende psycholoog of praktijk. Hoe dit kan, verschilt per praktijk en staat op de website van de praktijk beschreven.

Verwijzing

Van de verwijzer is een verwijsbrief nodig. Voor een correcte verwijzing is het van belang om onderstaande gegevens op te nemen op de verwijsbrief:

  • Naam, geboortedatum en BSN-nummer van de cliënt
  • Betreft het een verwijzing voor generalistische basis GGZ of specialistische GGZ
  • Het vermoeden van een DSM 5 classificatie, eventueel welke
  • Datum van de verwijzing
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Handtekening/stempel van de verwijzer

Informatie-uitwisseling

Met toestemming van de cliënt wordt u bij de start van de behandeling schriftelijk op de hoogte gebracht van de overeengekomen behandeling. Tevens ontvangt u bericht wanneer de behandeling is afgerond.